INFORMAATIOTA ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet Elämyslahjat Oy:n asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:
Nimi: Elämyslahjat Oy Y-tunnus: 2327383-7
Osoite: Lintuvaarantie 10 L H4, 02650 Espoo

Yhteyshenkilö:
Nimi: Katri Pirinen
Sähköposti: katri.pirinen@elamyslahjat.fi

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan sähköpostiosoite
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Asiakkaan ostaman Elämyslahjakortin laatu
  • Huom! Kaikkia tietoja ei välttämättä rekisteröidä kaikista asiakkaista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelytarkoituksena on varmistaa asiakkaan tilaamaan palvelun toimittaminen tälle asianmukaisesti ja mahdollisten reklamaatioiden ja peruutusten selvittäminen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen asiakkuussuhde.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen tietolähteinä ovat asiakkaiden itsensä antamat tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käyttävät Elämyslahjojen elämysten myyjät, jotka merkitsevät asiakkaiden tiedot myyntitilanteissa. Tietoja käsittelevät Elämyslahjojen asiakassuhdevastaavat.
Tietoja luovutetaan asiakkaan ostaman elämyksen toteuttavalle yritykselle tai muulle toimijalle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteröidyn asiakkaan tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä sellaiseen profilointiin, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa vastaavalla merkittävällä
tavalla.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Mahdollisten reklamointien käsittelemiseksi tietoja säilytetään enintään sitä seuraavana vuoden loppuun, jolloin asiakkaan hankkiman lahjakortin voimassaolo on päättynyt.
Käyttäjällä on oikeus peruuttaa yhtä tai useampaa käsittelytarkoitusta koskeva suostumuksensa ja oikeus saada Käyttäjää koskevat henkilötiedot poistettua tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään salasanoin suojattuna, henkilötietojen luonteiden edellyttämällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsy
on rajattu sellaisille työntekijöille, joille on tarve käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet

Oikeus peruuttaa suostumuksensa
Rekisteröidyllä asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa yhtä tai useampaa käsittelyä koskien, mikäli asiakassuhde ei enää ole voimassa.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Käyttäjällä on lisäksi oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai tähän on joku muu lakiin perustuva oikeus.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden tai niiden käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

 

Elämyslahjojen uutiskirjeet

Kun asiakas tilaa Elämyslahjojen uutiskirjeen, saa hän meiltä uusimmat tarjoukset ja tietoa uusista elämyksistä. Kun asiakas tilaa uutiskirjeen, saa hän vahvistuksen tilauksena Tervetuloa -kirjeen muodossa sähköpostiosoitteeseen, jonka on ilmoittanut. Asiakas voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen halutessaan koska tahansa.

Kun asiakas tilaa uutiskirjeen, voi Elämyslahjat kerätä hänen käyttäytymistietojaan, kuten onko asiakas avannut uutiskirjeen ja mitä linkkejä hän on klikannut. Asiakkaan sähköpostiosoitetta tullaan käyttämään uutiskirjeen lähetykseen, kunnes hän poistuu halutessaan uutiskirjelistaltamme. Tätä varten asiakkaan tulee klikata uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä poistuakseen listalta.

 

Mikä on eväste (cookie)?

Eväste eli cookie on tekstitiedosto, jonka nettisivusto pyytää saada tallentaa sivustolla vierailevan tietokoneelle (tietokoneella tarkoitetaan myös tablettia tai älypuhelinta, jos muuta ei erikseen mainita) vierailijan tunnistamiseksi nettisivuston käyttäjäksi. Evästeen sisältämien tietojen avulla voidaan mm. seurata, kuinka kävijä liikkuu samantyyppisiä evästeitä käyttävillä nettisivustoilla. Tietojen perusteella esimerkiksi nettisivustolla esitettyjä tarjouksia voidaan muokata kävijälle sopiviksi. Evästeitä on kahdenlaisia – pitkä- ja lyhytkestoisia. Pitkäkestoiset evästeet pysyvät kävijän tietokoneelle tiettyyn, sille asetettuun aikarajaan asti. Pysyviä evästeitä käytetään mm. toiminnoissa, jotka kertovat, mikä nettisivustolla on uutta edellisen vierailun jälkeen. Kun evästeelle asetettu aikaraja päättyy, eväste poistuu tietokoneelta seuraavan kerran, kun evästeen tietokoneelle asettaneella verkkosivustolla vieraillaan. Lyhytaikaiset (ns. istuntokohtaiset) evästeet tallentuvat tietokoneelle vain nettisivustolla vierailun ajaksi. Lyhytaikaisilla evästeillä selvitetään mm. kieli, jonka kävijä on valinnut nettisivuston asioimiskieleksi. Lyhytaikainen eväste häviää heti, kun verkkoselain suljetaan.

Evästeiden tarkoitus on ennen kaikkea mahdollistaa verkkokaupassa asioiminen, helpottaa sivustomme verkkoliikenteen analysointia ja parantaa asiakaspalveluamme. Tallennamme myös evästeiden avulla tiedon siitä, millä nettisivuillamme ja missä verkkokaupassamme olet käynyt. Teemme tämän voidaksemme muokata nettisivustoillamme esitettäviä tarjouksiamme ja ilmoituksiamme sinua kiinnostaviksi.

Annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle sivustollamme ja verkkokaupassamme valitsemalla tietokoneesi asetukset niin, että tietokoneesi ottaa evästeet vastaan. Jos hyväksyt evästeiden käytön, saat kaikki sivustomme ja verkkokauppamme evästeiden käyttöä edellyttävät toiminnot käyttöösi. Voit kieltää evästeiden käytön ja perua jo antamasi hyväksynnän muuttamalla tietokoneesi asetuksia niin, ettei tietokoneesi enää salli evästeiden käyttöä. Jos käytät tietokonetta, tee asetusmuutokset nettiselaimeesi. Jos käytät tablettia, voit useimmiten kieltää evästeiden käytön muuttamalla käyttöjärjestelmän asetuksia, ja jos käytät älypuhelinta, voit tavallisesti tehdä muutoksen älypuhelimesi nettiselaimeen.

Käytämme kolmansien osapuolien evästeitä näyttääksemme personoituja mainoksia meidän ja muilla verkkosivuilla. Tätä kutsutaan uudelleenmarkkinoinniksi, joka perustuu käyttäjän selaushistoriaan sivullamme, kuten mitä lahjoja hän on hakenut hakukoneellamme, mitä hän on katsellut ja mitä tuotteita lisännyt ostoskoriin.

Käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Lisätietoa evästeistä löydät rekisteriselosteestamme.